De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök, t.ex. för följa upp rapporterade fynd som är av särskilt stort intresse, exempelvis sällsynta arter. Platsen för fyndet kommer dessutom att synliggöras på en offentlig karta två timmar efter att det registreras. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

SLUs Logotyp